Liên hệ

Liên hệ: xưởng sản xuất  Thành Nam
Linh Đàm – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
Tel: 0462 603 548 .Mobile: 0934 492 346. Website: http://thanhnamjsc.com/

Email: thanhnamjsc1@gmail.com